Latvijas Astronomijas biedrība Latvijas Astronomijas biedrība
www.lab.lv
Pirmdiena, 2019.gada 16.decembris, gada 350.diena, atlikušas 15. JD2458833.5 Mēness fāze: 19d

Par Latvijas Astronomijas biedrību

Kas ir Latvijas Astronomijas biedrība? 
Latvijas Astronomijas biedrības (LAB) mērķis ir apvienot visus tos, kas Latvijā interesējas par astronomiju - gan amatierus gan profesionāļus. Tā tika nodibināta 1993. gada 1. decembrī, par pamatu ņemot līdz tam pastāvošo Vissavienības Astronomijas un Ģeodēzijas Biedrības Latvijas nodaļu, kas tika izveidota jau 1947. gadā. Tagad biedrība darbojas atbilstoši 2004. gada 3. martā pieņemtajiem statūtiem. Pašlaik biedrībā ir ap 100 biedru. LAB vada 7 cilvēku valde. No 1993. līdz 2002. gadam LAB prezidents bija Dr.phys. Ivars Šmelds, tagad šo amatu aizņem Mag.phys. Māris Krastiņš.
Būdama Eiropas Astronomijas biedrības (European Astronomical Society, EAS) asociētā biedrība, LAB ir iekļauta vairākos starptautiskos astronomisko organizāciju katalogos.
Vai man ir jābūt profesionālam astronomam, lai es varētu kļūt par LAB biedru?
Nē, pietiek ar interesi par astronomiju. Pašlaik lielākā daļa LAB biedru ir astronomijas amatieri.
Kādas ir galvenās LAB aktivitātes?
Rudens-pavasara periodā, no oktobra līdz maijam, katra mēneša pirmajā trešdienā Rīgā Latvijas Universitātes telpās tiek organizētas LAB sanāksmes, kurās bez maksas var piedalīties visi interesenti. Tajās ir iespēja satikt domubiedrus, apmainīties ar vērtīgu informāciju, kā arī noklausīties interesantus priekšlasījumus.

Astronomijas biedrība aktīvi līdzdarbojas skolēnu astronomijas olimpiāžu organizēšanā, kuras notiek regulāri jau kopš 1973. gada. Pieaugot astronomiskās izglītības jautājumu aktualitātei, 1995. gadā LAB ietvaros tika nodibināta Astronomijas skolotāju asociācija (ASA). Asociācija apvieno skolotājus un citas personas, kas ir ieinteresētas astronomiskās izglītības attistībā Latvijā. ASA rīko seminārus un skolotāju tālākizglītības kursus, veido mācību metodisko literatūru.

Kopš 1990. gada katru vasaru augusta vidū notiek vasaras astronomiskā novērošanas nometnes, kuru dalībnieki ir skolēni, studenti, skolotāji un astronomijas amatieri. Trīs notikumiem pārpilnu dienu un trīs nakšu laikā nometnes dalībnieki novēro meteorus un citus debess objektus, piedalās konkursos, projektos un spēlēs, sporto un dodas pārgājienos. Daudzi sadraudzējas un nolēmj nākamajā nometne tikties atkal.

Jauniešu Astronomijas klubs arī ir Latvijas Astronomijas biedrības apakšorganizācija. Klubs piedāvā iespēju jauniešiem iegūt mūsdienīgu informāciju par astronomiju. Klubs pastāv jau 20 gadus, šobrīd klubā ir 40 biedri. Kluba sanāksmes tiek rīkotas katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā mācību gada laikā. Nākamās sanāksmes laiku un tēmu varat atrast kluba mājaslapā. Sanāksmēs tiek rīkotas lekcijas, kuras lasa gan profesionāli astronomi, gan arī paši kluba biedri, notiek arī diskusijas. Kluba avīzi "JAKīts", ir nomainījusi biedru e-pastu liste, kurā tiek atspoguļotas astronomijas ziņas, lekciju komentāri un, protams, astronomiskās aktualitātes Latvijā. Tiek rīkoti ari praktiskie novērojumi, kuru laikā tiek novērotas astronomiskās parādības, kā, piemēram, Mēness un Saules aptumsumi un meteoru plūsmas. Klubs organizē ekskursijas uz Baldones Astrofizikas observatoriju, Irbenes VIRAC radioteleskopu, kluba biedri ir idejas autori un realizētāji arī tālajiem piedzīvojumu braucieniem novērot pilnos Saules aptumsumus Eclipse-tour. Katru gadu klubā iesaistās jauni interesenti, ienesot jaunas idejas un projektus.
Līdz 1999. gadam katru gadu kopā ar LU Astronomijas institutu tika izdots Astronomiskais kalendārs. Biedrības biedri aktīvi publicējas arī gadalaiku izdevumā "Zvaigžņotā debess". Tagad Astronomiskā kalendāra tabulas iznāk kā "Zvaigžņotās Debess" pielikums.
Kā var sazināties ar LAB?
Pasta adrese:
Raiņa bulvāris 19
Rīga, LV-1586
e-pasts: lab@lab.lv
telefons: 29408500
© 2004-2019 LAB www.lab.lv