Latvijas Astronomijas biedrība Latvijas Astronomijas biedrība
www.lab.lv
Piektdiena, 2022.gada 19.augusts, gada 231.diena, atlikušas 134. JD2459810.5 Mēness fāze: 21d

17. vasaras astronomijas pasākums "Ērgļa omikrons" programma

Korģene, 2005. gada 11. - 14. augusts

Ceturtdiena, 11. augusts
17:00 - 18:00 Ierašanās, dalībnieku reģistrācija, launags
18:00 - 18:15 Atklāšana (B.Frēliha)
18:15 - 18:30 Dalībnieku informēšana par pasākuma norisi (B.Frēliha)
18:30 - 18:45 Darba grupu (komandu) izveide
18:45 - 19:00 "Lielā projektu izloze"
19:00 - 20:00 Prezentāciju izstrāde, darbs komandās (ar grupu vadītājiem)
20:00 Vakariņas
21:00 - 22:00 Lekcija "Meteoru novērošana" (K.Bērziņš)
22:00 - 03:00 Sagatavošanās nakts projektu izpildei, astronomiskie novērojumi
Piektdiena, 12. augusts
09:00 Celšanās
09:30 Brokastis
10:30 - 11:30 Lekcija "Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas" (J.Kauliņš)
11:30 - 12:00 Grupu prezentācijas (vizītkartes un veicamie projekti)
12:00 - 13:00 Projektu izstrāde, darbs komandās (ar grupu vadītājiem)
13:00 Pusdienas
14:00 - 18:00 Ekskursija ar autobusu "Lībiešu upuralas, Vidzemes akmeņainā jūrmala" (launags ekskursijas laikā)
18:00 - 19:00 Projektu izstrāde, darbs komandās (ar grupu vadītājiem)
19:00 - 20:00 Astronomiska spēle "Zvaigžņu mozaīka" (puzzle)
20:00 Vakariņas
21:00 - 22:00 Lekcija "Ko varam vērot pie debesīm" (M.Krastiņš)
22:00 - 22:30 Lekcija "Vai atklāta jauna Saules sistēmas planēta?" (K.Bērziņš)
22:30 - 03:00 Nakts astronomiskie novērojumi, projektu izpilde
Sestdiena, 13. augusts
09:00 Celšanās
09:30 Brokastis
10:30 - 11:30 Lekcija "Globālās pozicionēšanas sistēma" (J.Kaminskis)
11:30 - 12:30 Astronomiska spēle "Kosmiskais cirks"
12:30 - 13:30 Projektu izstrāde, darbs komandās (ar grupu vadītājiem)
13:30 Pusdienas
14:30 - 16:30 Projektu izstrāde, darbs komandās (ar grupu vadītājiem)
16:30 Launags
17:00 - 18:00 Projektu izstrāde, darbs komandās (ar grupu vadītājiem)
18:00 - 19:00 Lekcija "Mazo planētu draudi Zemei" (M.Ābele)
19:00 - 20:00 Teleskopa "Alkor" izjaukšanas un salikšanas sacensības (individuālas)
20:00 Vakariņas
21:00 - 21:45 Lekcija "Ērgļa vasaras astronomisko pasākumu vēsture" (M.Gills)
21:45 - 22:30 Izklaidējošs pasākums "Atpazīsti nometnes foto" (J.Kauliņš)
22:30 - 03:00 Nakts astronomiskie novērojumi, projektu izpilde
Svētdiena, 14. augusts
09:00 Celšanās
09:30 Brokastis
10:30 Mantu sakravāšana, telpu uzkopšana
11:00 - 12:00 Projektu aizstāvēšana (B.Frēliha)
12:00 - 12:30 Astronomiska izklaides spēle "Mēmais šovs"
12:30 Grupu apbalvošana, pasākuma slēgšana (B.Frēliha)
13:30 Pusdienas
No 14:00 Aizbraukšana
Pēdējās izmaiņas: 2005.08.08. 5:07 
© 2004-2022 LAB www.lab.lv