Latvijas Astronomijas biedrība Latvijas Astronomijas biedrība
www.lab.lv
Trešdiena, 2020.gada 15.jūlijs, gada 197.diena, atlikušas 169. JD2459045.5 Mēness fāze: 25d

Latvijas 43. atklātā astronomijas olimpiāde

2015. gada 16. aprīlī un 25. aprīlī notiks Latvijas 43. atklātā astronomijas olimpiāde vidusskolēniem

 

Bet, ja Tu mācies 8. vai 9. klasē un Tev ir interese par astronomiju un esi mēģinājis arī rēķināt astronomijā kādu uzdevumu, tad arī vari piedalīties atklātajā astronomijas olimpiādē.

 

Pirmā kārta – neklātienes kārta

ceturtdien, 16. aprīlī no plkst. 15:00 – 18:00
Savā skolā datorklasē vai mājās pie datora būs iespēja tiešsaistē risināt astronomijas uzdevumus un atbildēt uz jautājumiem līdzīgi kā tas notiek fizikas, bioloģijas un ģeogrāfijas olimpiādēs novadu posmā.

Uzdevumu risināšanas laikā drīkstēs izmantot mācību literatūru, informācijas avotus un kalkulatoru.

Otrā kārta – klātienes kārta

sestdien, 25. aprīlī plkst. 10:00 Latvijas Universitātes Astronomiskajā observatorijā, Raiņa bulvārī 19.

Uz klātienes kārtu uzaicina dalībniekus pēc pirmās kārtas rezultātiem.

Programmā: mutiskas atbildes uz jautājumiem, rezultātu paziņošana, apbalvošana.

Dalībnieku pieteikšanās līdz 2015. gada 13. aprīlim

Skolēnus pieteikt dalībai astronomijas atklātajā olimpiādē var fizikas skolotājs, veicot pieteikšanos līdzīgi kā fizikas olimpiādes novada posmā. E-pasta adrese papildus uzziņām: inese.dudareva@lu.lv

Papildu informācija par astronomijas olimpiādēm internetā – Latvijas Astronomijas biedrības mājas lapā.

Aicinām piedalīties!

Latvijas Astronomijas biedrība

© 2004-2020 LAB www.lab.lv